Σύσκεψη αρχηγών Γενικών Επιτελείων και Διοικητών Μειζόνων Διοικήσεων

Σύσκεψη αρχηγών Γενικών Επιτελείων και Διοικητών Μειζόνων Διοικήσεων

Συζητήθηκαν επιχειρησιακά θέματα και δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες

Την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Στρδο «ΠΑΠΑΓΟΥ», σύσκεψη υπό τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Πτέραρχο Χρήστο Χριστοδούλου, με τη συμμετοχή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ) και των Διοικητών των Μειζόνων Διοικήσεων (ΜΔ)  – Μειζόνων Σχηματισμών (ΜΣ) των 3 Κλάδων των ΕΔ.

Στην έναρξη παρευρέθη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος και απηύθυνε ομιλία.

Σκοπός της εν λόγω σύσκεψης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκομένων για θέματα αρμοδιότητας ΓΕΕΘΑ (όπως επιχειρησιακή σχεδίαση, οργάνωση/ διοίκηση και έλεγχος ΕΔ, εκπαίδευση, θεσμικά κείμενα, στρατιωτική συνεργασία με διάφορες χώρες, εξοπλιστικά προγράμματα κλπ), η παρουσίαση από τους Διοικητές των ΜΔ - ΜΣ ζητημάτων τους, καθώς και η παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών από τον Α/ΓΕΕΘΑ.