Επιθεώρηση των μονάδων στον Έβρο από τον αρχηγό του στρατού

Επιθεώρηση των μονάδων στον Έβρο από τον αρχηγό του στρατού

Είδε και τα τμήματα Χρονικών Ετοιμοτήτων

Την πλήρη ικανοποίησή του για τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας των επιτηρητικών φυλακίων της ζώνης ευθύνης του Δ' Σώματος Στρατού «ΘΡΑΚΗ», την υψηλή λειτουργικότητα των μέσων και το εξαίρετο ηθικό του προσωπικού, εξέφρασε ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, επιθεωρώντας τα τμήματα Χρονικών Ετοιμοτήτων τους, με την ευκαιρία της επίσκεψής του στον εν λόγω σχηματισμό.

Ο αρχηγός επισήμανε τη σημασία της ρεαλιστικής εκπαίδευση των τμημάτων ετοιμότητας και έδωσε κατευθύνσεις για τη διενέργεια συνεχών δοκιμών και τη διεξαγωγή ασκήσεων με σενάρια που βασίζονται σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

Περαιτέρω ο Αρχηγός ΓΕΣ επισκέφθηκε την έδρα της 3ης Μηχανοκίνητης ταξιαρχίας (3 Μ/Κ ΤΑΞ - «ΡΙΜΙΝΙ») και της τακτικής διοίκησης του 21ου Μηχανοκίνητου συντάγματος Πεζικού (ΤΔ 21ου Μ/Κ ΣΠ «ΔΡΑΜΑ»).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, περιηγήθηκε στους χώρους των νεοανεγειρομένων στρατιωτικών οικημάτων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΣΟΕΠΟΠ), ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες από τους διοικητές των μονάδων και έδωσε κατευθύνσεις στο προσωπικό.

Τον αρχηγό ΓΕΣ συνόδευε ο διοικητής του Δ' Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης.

Παρακαλούμε περιμένετε ...