Το Taxisnet εκτός λειτουργίας σήμερα και το Σαββατοκύριακο

Το Taxisnet εκτός λειτουργίας σήμερα και το Σαββατοκύριακο

Δείτε τις ώρες

Εργασίες αναβάθμισης των δικτυακών της υπηρεσιών θα πραγματοποιήσει Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) η την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 7:00 π.μ. έως τις 8:00 π.μ.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΓΓΠΣ στο ίντερνετ (taxisnet).

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της ΓΓΠΣ:

α) την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 από τις 15:00 έως τις 20:00, όπου ενδέχεται να παρουσιαστούν δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.

β) το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 από τις 8:00 έως την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στις 24:00, όπου δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.