Τι θα γίνει με τις απουσίες των μαθητών λόγω της γρίπης

Τι θα γίνει με τις απουσίες των μαθητών λόγω της γρίπης

Τι αναφέρει η εγκύκλιος που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας

Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ώστε να ενημερώσει τι θα συμβεί με τις απουσίες των παιδιών που έλειψαν από τις σχολικές αίθουσες και τα μαθήματα τους λ΄γω της γρίπης.

Η εγκύκλιος στάλθηκε στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στις σχολικές μονάδες όλης της χώρας εγκύκλιο και όπως διευκρινίζει οι απουσίες των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος αυτό θα συμβεί «εφόσον οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι, εάν είναι ενήλικοι, προσκομίσουν στη σχολική μονάδα πρόσφατη βεβαίωση/γνωμάτευση δημοσίου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, στην οποία να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο».

Η εγκύκλιος (διαβάστε εδώ) έχει ισχύ για το τρέχον σχολικό έτος.

Παρακαλούμε περιμένετε ...