ΣτΕ: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για πέντε χρόνια σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος

ΣτΕ: Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για πέντε χρόνια σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος

Ανεξάρτητα εάν ο επαγγελματίας είχε συμπληρώσει 5 χρόνια άσκησης της αρχικής επαγγελματικής δραστηριότητας

Με τη «σφραγίδα» του Συμβουλίου της Επικρατείας επικυρώθηκε η απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, για μια πενταετία, για εργαζόμενους με «μπλοκάκι» σε περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος.

Το Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πιλοτική απόφασή του, (89/2019) έκρινε ότι οι ελεύθεροι, επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί, κατά το παρελθόν, σε έναρξη εργασιών, πλην, όμως, σε επάγγελμα διαφορετικό από αυτό που ασκούν τώρα και στη συνέχεια, διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, εξαιρούνται επί πενταετία από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος για την άσκηση του νέου επαγγέλματός τους. Και αυτό ανεξάρτητα εάν ο επαγγελματίας είχε συμπληρώσει 5 χρόνια άσκηση της αρχικής επαγγελματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι σε περίπτωση που γίνει διακοπή της άσκησης επαγγέλματος πριν την συμπλήρωση της 5ετίας και στην συνέχεια γίνει νέα έναρξη εργασιών στο ίδιο όμως επάγγελμα, ο χρόνος διακοπής δεν συνυπολογίζεται για την συμπλήρωση της πενταετίας.

Μάλιστα, το ΣτΕ έκρινε ότι η εγκύκλιος (ΠΟΛ1223/2011) που προβλέπει το αντίθετο συγκρούεται με τις διατάξεις του νόμου 3986/2011, ο οποίος προβλέπει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες την πρώτη πενταετία της δραστηριότητάς τους απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο δικαίωσε δικηγόρο, ο οποίος το 2017 έκανε έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας με αντικείμενο την παροχή επιχειρηματικών σύμβουλων και συμβουλών διαχείρισης και έξι μήνες αργότερα έκανε διακοπή εργασιών επιτηδευματία. Το 2015 προέβη σε νέα έναρξη επιτηδεύματος αυτή τη φορά ως δικηγόρος και όταν του επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος άσκησε ενδικοφανή προσφυγή στην πράξη προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, η οποία απορρίφθηκε με αποτέλεσμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Παρακαλούμε περιμένετε ...