Το ΣτΕ ακύρωσε υπουργική απόφαση για τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ

Το ΣτΕ ακύρωσε υπουργική απόφαση για τους εργαζόμενους του ΟΑΣΘ

Τι αναφέρει η απόφαση

Ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι στον «Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (ΟΑΣΘ) δεν επιτρέπεται να είναι μέτοχοι, στελέχη ή εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό.

Με την απόφαση του (2678/2018) το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση των εργαζομένων που ζητούσαν την άρση της απαγόρευσης.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας χαρακτηρίζουν «μη νόμιμη και ακυρωτέα» την επίμαχη απόφαση κρίνοντας ότι ο περιορισμός που τίθεται στους εργαζόμενους δεν είναι αναγκαίος για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος καθώς εισάγει «περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας».

Παρακαλούμε περιμένετε ...