Στις 23 Ιανουαρίου συζητούνται οι προσφυγές για τις μειώσεις στις συντάξεις

Στις 23 Ιανουαρίου συζητούνται οι προσφυγές για τις μειώσεις στις συντάξεις

Τα Σωματεία συνταξιούχων έχουν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας καλείται με το νέο χρόνο να αποφανθεί για την μη εφαρμογή σειράς αποφάσεων της με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) οι περικοπές των συντάξεων κυρίων και επικουρικών του ιδιωτικού τομέα που έγιναν το 2012.

Τρία χρόνια μετά τις αποφάσεις της Ολομέλειας η Κυβέρνηση δεν προσαρμόστηκε σε αυτές με αποτέλεσμα τα Σωματεία συνταξιούχων να προσφύγουν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κατά της μη εφαρμογής τους. Η συζήτηση των αιτήσεων προσδιορίστηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2019.

Παρακαλούμε περιμένετε ...