Τα Παιδικά Χωριά SOS ανέλαβαν την ευθύνη των παιδιών του Λύρειου

Τα Παιδικά Χωριά SOS ανέλαβαν την ευθύνη των παιδιών του Λύρειου

Αναλαμβάνουν την φροντίδα των 14 παιδιών και εφήβων του Ιδρύματος που καταστράφηκε από τις πυρκαγιές στην ανατολική Αττική

Τα Παιδικά Χωριά SOS ανταποκρινόμενα σε πρόσκληση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με το Λύρειο Παιδικό Ίδρυμα, με σκοπό την εκπαίδευση, ψυχολογική υποστήριξη και την εν γένει φροντίδα των 14 ανηλίκων παιδιών και εφήβων, που ζούσαν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, το οποίο καταστράφηκε από τις φωτιές που έπληξαν την ανατολική Αττική το καλοκαίρι.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που εποπτεύεται από την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, προβλέπει τη φροντίδα των παιδιών σύμφωνα με τις σύγχρονες, επιστημονικές, νομικές και εκπαιδευτικές αρχές και τις διεθνείς προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία των Παιδικών Χωριών SOS. Επί του παρόντος υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του Ζαννείου Ιδρύματος στην Εκάλη, όπου φιλοξενούνται προσωρινά τα παιδιά, με σκοπό στο άμεσο μέλλον να μεταφερθούν σε εγκαταστάσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις φιλοξενίας παιδιών ή να βρεθεί το κατάλληλο εναλλακτικό οικογενειακό περιβάλλον (ανάδοχη ή θετή οικογένεια).

Ήδη στον χώρο του Ζαννείου Ιδρύματος εγκαταστάθηκε το προσωπικό των Παιδικών Χωριών SOS, που αποτελείται από έναν Κοινωνικό Λειτουργό, έναν Ψυχολόγο και πέντε Παιδαγωγούς και έχει αναλάβει τη συνολική ευθύνη της ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης των παιδιών, σύμφωνα με τις αρχές και πρακτικές που διέπουν το Παιδαγωγικό Πλαίσιο του Οργανισμού, το οποίο εδράζεται στη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, τη Σύσταση για την εξω-οικογενειακή φροντίδα της ΕΕ του 2005 και το Ελληνικό Δίκαιο περί αναδοχής.

Στα καθήκοντα του προσωπικού των Παιδικών Χωριών SOS περιλαμβάνεται η καθημερινή φροντίδα των παιδιών, η εκπαίδευση, μόρφωση, ανάπτυξη, επαγγελματική κατάρτιση και επούλωση τραυμάτων του παρελθόντος, με σκοπό την ομαλή ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και τη βέλτιστη κοινωνική τους ένταξη.

Βασικός σκοπός και στόχος της συνεργασίας είναι:

• η αποϊδρυματοποίηση και η διασφάλιση των «συμφερόντων» των παιδιών
• η ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και η παροχή της απαραίτητης υλικής, ηθικής και ψυχικής βοήθειας
• η προετοιμασία τους ώστε να αποκτήσουν επίγνωση της κοινωνικής πραγματικότητας με σκοπό τη μελλοντική ένταξή τους στην κοινότητα
• η εξεύρεση κατάλληλου εναλλακτικού οικογενειακού περιβάλλοντος (ανάδοχη ή θετή οικογένεια), η υποβοήθησή τους για πιθανή επανασύνδεση με την οικογένειά τους και σε περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο, η τοποθέτησή τους σε πλαίσια που προσομοιάζουν της οικογενειακής φροντίδας, όπως το Παιδικό Χωριό SOS Βάρης.

Η συνεργασία είναι διάρκειας ενός έτους και το σύνολο της δαπάνης που έχουν αναλάβει τα Παιδικά Χωριά SOS, για αυτό το πρόγραμμα έχει ήδη καλυφθεί με χρηματική δωρεά από το Hellenic American Leadership Council (HALC) που εδρεύει στο Σικάγο και από τα Παιδικά Χωριά SOS Γερμανίας.

Παρακαλούμε περιμένετε ...