ΣτΕ: Συνταγματική η μείωση του εφάπαξ στους υπαλλήλους της ΕΤΕ

ΣτΕ: Συνταγματική η μείωση του εφάπαξ στους υπαλλήλους της ΕΤΕ

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή έξι πρώην υπάλληλων

Με τη «βούλα» του Συμβουλίου της Επικρατείας σφραγίζεται η μείωση του εφάπαξ βοηθήματος στους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που συνταξιοδοτούνται.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή έξι πρώην υπάλληλων της ΕΤΕ, οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας του 2013, με την οποία τροποποιήθηκε το καταστατικό του Ταμείου Ασφάλισης και Πρόνοιας της ΕΤΕ, με αποτέλεσμα να ψαλιδιστεί το εφάπαξ.

Το Α΄ Τμήμα του ΣτΕ με την απόφαση του (2429/2018) έκρινε ότι η μείωση του εφάπαξ έγινε για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι ανάγονται στην αδυναμία του εν λόγω Ταμείου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η μείωση του εφάπαξ βοηθήματος δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και την ΕΣΔΑ.

Παρακαλούμε περιμένετε ...