Νέα προσφυγή κατά του διαγωνισμού για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων

Νέα προσφυγή κατά του διαγωνισμού για την πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων

Άλλοι 50 υποψήφιοι ζητούν από την Δικαιοσύνη την ακύρωση του οριστικού πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ

Νέα αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 404 δικαστικών υπαλλήλων κατατέθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.

Αν και ο διαγωνισμός έχει προσωρινά «παγώσει» με δικαστική απόφαση, 50 υποψήφιοι που αποκλείστηκαν από τον επίμαχο διαγωνισμό, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη ζητώντας την ακύρωση του οριστικού πίνακα. Όπως αναφέρουν στην προσφυγή τους οι υποψήφιοι, ο πίνακας καταρτίστηκε «κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας, δεδομένου ότι οι διοριστέοι επελέγησαν βάσει μιας άνισης, αναξιοκρατικής και άνευ κριτηρίων διαδικασίας μοριοδοτήσεως με το πριμ της συνάφειας».

Υπενθυμίζεται, ότι ο διαγωνισμός έχει «παγώσει» μετά την προσφυγή τριών υποψηφίων, οι οποίοι υποστηρίζουν μεταξύ άλλων, ότι το ΑΣΕΠ «εν μέσω διαγωνισμού, παντελώς αδιαφανώς και αυθαιρέτως άλλαξε άποψη για τον τρόπο που αξιολόγησε την συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων και την προϋπηρεσία τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν διοριστέοι υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από θετικές επιστήμες και να αποκλειστούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συμμετέχοντες δηλαδή, που οι σπουδές τους είχαν σαφώς μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της εργασίας».

Παρακαλούμε περιμένετε ...