Μηνύσεις και συστάσεις της Περιφέρειας σε σχολικά κυλικεία

Μηνύσεις και συστάσεις της Περιφέρειας σε σχολικά κυλικεία

Παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας διαπιστώθηκαν σε υγειονομικούς ελέγχους

Σε τέσσερις μηνύσεις και περισσότερες από 150 συστάσεις σε κυλικεία σχολείων έχει προχωρήσει η Περιφέρεια Αττικής από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς στο πλαίσιο υγειονομικών ελέγχων σε σχολικά συγκροτήματα, σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

Ειδικότερα, από την έναρξη της σχολικής περιόδου μέχρι σήμερα οι διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής έχουν διενεργήσει 632 ελέγχους σε σχολικά συγκροτήματα όλων των βαθμίδων, 342 ελέγχους σε σχολικά κυλικεία και 37 σε παιδικούς σταθμούς. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν 50 συστάσεις σε σχολικά συγκροτήματα, 104 συστάσεις σε σχολικά κυλικεία και τέσσερις σε παιδικούς σταθμούς.

Για τέσσερα κυλικεία που λειτουργούσαν κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, συντάχθηκαν υγειονομικές εκθέσεις-μηνύσεις, οι οποίες διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι υγειονομικοί έλεγχοι, οι οποίοι περιλαμβάνουν την υγειονομική κατάσταση των σχολικών συγκροτημάτων (αίθουσες διδασκαλίας, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι άθλησης, αύλειοι χώροι) και των χώρων υγιεινής, των σχολικών κυλικείων και γενικά των χώρων εστίασης που λειτουργούν εντός των σχολείων, θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Παρακαλούμε περιμένετε ...