Όσα πρέπει να ξέρετε για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στα σχολεία

Όσα πρέπει να ξέρετε για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στα σχολεία

Η σχολική γιορτή θα γίνει την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου

Την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου, θα γίνουν οι σχολικές γιορτές για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, αφού η ημέρα συμπίπτει με την αργία της Κυριακής.

Για τους μαθητές των ολοήμερων σχολείων ισχύει η ώρα αποχώρησης που ισχύει και για τους άλλους μαθητές.

Όπως ορίζει και η σχετική εγκύκλιος, σε ισχύ είναι οι διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 79/2017 για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου:

Εκκλησιασμός

Δύναται να πραγματοποιείται εκκλησιασμός κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Παρελάσεις

Τα Δημοτικά Σχολεία λαμβάνουν μέρος στις παρελάσεις και στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου. Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί- συνοδοί των μαθητών για ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε δύο (2) ή περισσότερα σχολεία συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου στο οποίο διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.

Τα Νηπιαγωγεία δύνανται να παίρνουν μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου.

Σημαιοφόροι

Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ ́ τάξης.

Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης.

Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ ́ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων.

Παρακαλούμε περιμένετε ...