Πρόστιμο θα πληρώσει εταιρεία που είχε κάμερες στο χώρο εργασίας

Πρόστιμο θα πληρώσει εταιρεία που είχε κάμερες στο χώρο εργασίας

Το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της

Στο ταμείο θα κληθεί γνωστή δικηγορική εταιρία μετά την απόρριψη του αιτήματος της από την Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ να «παγώσει» πρόστιμο 50.000 ευρώ που της επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) για παράνομη εγκατάσταση και λειτουργία κλειστού κυκλώματος καμερών στο χώρο εργασίας μέχρι τον ερχόμενο Μάιο οπότε και εκδικάζεται η προσφυγή της.

Η Επιτροπή Αναστολών (264/2018) δεν δέχτηκε τον ισχυρισμό της εταιρίας ότι θα προκληθεί ανεπανόρθωτη οικονομική ζημία και μείωση της επαγγελματικής της αξιοπιστίας, στην περίπτωση που καταβάλλει το ποσό.

Το ΣτΕ απέρριψε ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς της δικηγορικής εταιρίας κρίνοντας, μεταξύ άλλων, πως μόνη η οικονομική ζημία, ως κατ’ αρχήν επανορθώσιμη, δεν αποτελεί λόγο αναστολής της εκτέλεσης πράξης.

Παρακαλούμε περιμένετε ...