Πως θα αντικαταστήσουν οι πυρόπληκτοι τις καμμένες άδειες οδήγησης

Πως θα αντικαταστήσουν οι πυρόπληκτοι τις καμμένες άδειες οδήγησης

Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν στα ΚΕΠ

Χωρίς την προσκόμιση τριών δικαιολογητικών μπορούν τα ΚΕΠ να αντικαταστήσουν τα έντυπα αδειών οδήγησης, που καταστράφηκαν ή απωλέσθηκαν κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών που έπληξαν την Αττική.

Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που δεν απαιτείται να προσκομιστούν για την αντικατάσταση είναι τα ακόλουθα:

- Αποδεικτικό για την καταβολή παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων.

- Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του εντύπου της άδειας οδήγησης.

- Αποδεικτικό του προβλεπόμενου ποσού για την απώλεια ή κλοπή του εντύπου της άδειας οδήγησης.

Οι πυρόπληκτοι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να προσκομίσουν «Δήλωση απώλειας ή καταστροφής του εντύπου της άδειας οδήγησης σε Αστυνομικό Τμήμα» με ημερομηνία υποβολής έως την 30η Σεπτεμβρίου. Τα ΚΕΠ ενημερώθηκαν για τον τρόπο αντικατάστασης των εντύπων αδειών οδήγησης των πυρόπληκτων από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο απέστειλε σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Οι αιτήσεις για την αντικατάσταση των εν λόγω αδειών οδήγησης μπορούν να υποβληθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου.

Παρακαλούμε περιμένετε ...