Τι πρέπει να ξέρετε για τα voucher της ΕΕΤΑΑ για παιδικούς σταθμούς

Τι πρέπει να ξέρετε για τα voucher της ΕΕΤΑΑ για παιδικούς σταθμούς

Πού μπορείτε να βρείτε τους πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα

Στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ μπορούν οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι να δουν εάν παίρνουν το voucher για δωρεάν θέσεις σε παιδικούς σταθμούς όλης της χώρας. Το πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» επιδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Οι πίνακες είναι προσωρινοί και αφορούν δυνητικά ωφελούμενους με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών.

Να σημειωθεί ότι οι δυνητικά δικαιούχοι του voucher εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά νομό και κατά αύξουσα σειρά κωδικού αιτούσας/αιτούντος, ανά δήμο.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε αυτούς τους πίνακες δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας και των παιδιών. Αντί αυτών εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ. Οι αιτούσες μπορούν να δουν τους κωδικούς αυτών και των παιδιών τους, καθώς και την αναλυτική κατάσταση του φακέλου τους, στην ειδική εφαρμογή που έχει, επίσης, αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. Για να μπείτε στην ειδική εφαρμογή θα χρειαστείτε τον ΑΦΜ καθώς και τον κωδικό πιστοποίησης της αίτησης που σας δόθηκε κατά την υποβολή της.

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα είναι προσωρινά. Τα οριστικά αναμένεται να ανακοινωθούν σε μια εβδομάδα. Τονίζεται ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για προσωρινά αποτελέσματα είναι δυνατόν κάποιοι από τους δυνητικά ωφελούμενους να μείνουν τελικά εκτός προγράμματος.

Ο αριθμός των voucher που θα διανεμηθούν φέτος θα είναι περίπου 110.000.

Παρακαλούμε περιμένετε ...