Αναρτήθηκαν στον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες του Κοινωνικού Τουρισμού

Αναρτήθηκαν στον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες του Κοινωνικού Τουρισμού

Μέχρι πότε έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης οι δικαιούχοι

Αναρτήθηκαν σήμερα αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων και αποκλειομένων στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών Μητρώων και Πινάκων από τις 11 (11.00πμ) έως και τις 13 Ιουλίου (23.59). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού.

Για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων, αυτά είτε πρέπει να σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά, είτε να κατατίθενται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ μέχρι τις 16 Ιουλίου (ώρα 13.00).

Αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων και η δημοσίευση των οριστικών αποτελεσμάτων, θα ξεκινήσει η υλοποίηση του προγράμματος, το οποίο θα έχει 12μηνη διάρκεια.

Παρακαλούμε περιμένετε ...