Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ - Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι και η διαδικασία για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει τους Όρους και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας της εγκατάστασης είναι και «παράβολο αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €), κα- τατεθειμένο στον ΚΑΕ 3741 υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης)».

Την ΚΥΑ υπογράφουν από κοινού οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης – Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε όλη την ΚΥΑ ΕΔΩ.

ΚΥΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΉ ΚΑΝΝΑΒΗ

 

Παρακαλούμε περιμένετε ...