Η εφαρμογή του Euro 7 για τους ρύπους θα επιφέρει αύξηση του κόστους κατασκευής των αυτοκινήτων

Η εφαρμογή του Euro 7 για τους ρύπους θα επιφέρει αύξηση του κόστους κατασκευής των αυτοκινήτων

Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA)

Η εφαρμογή του Euro 7 για τις εκπομπές ρύπων θα οδηγήσει σε άμεσες αυξήσεις του κόστους κατασκευής των αυτοκινήτων από 4 έως 10 φορές, σε σχέση με αυτές που αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με νέα μελέτη που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Ο προτεινόμενος κανονισμός Euro 7, θα αυξήσει το κόστος κατασκευής αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων. Μια μελέτη της Frontier Economics, υπολογίζει το κόστος ανά όχημα θα είναι περίπου 2.000 ευρώ για αυτοκίνητα και φορτηγά με κινητήρα εσωτερικής καύσης βενζίνης και κοντά στα 12.000 ευρώ για φορτηγά και λεωφορεία με κινητήρα ντίζελ. Αυτά τα στοιχεία είναι 4 έως 10 φορές υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της Επιτροπής στην εκτίμηση επιπτώσεων του Euro 7 (180-450 ευρώ για αυτοκίνητα και φορτηγά και 2.800 ευρώ για φορτηγά και λεωφορεία), τονίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Αυτές οι εκτιμήσεις περιλαμβάνουν μόνο το άμεσο κόστος κατασκευής, κυρίως για εξοπλισμό και επενδύσεις. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα πρόσθετα κόστη δεν αντιστοιχούν στις τιμές αγοράς. Αντίθετα ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τις τιμές για τους τελικούς χρήστες. Συνεπώς, οι αυξήσεις των τιμών θα είναι πιθανότατα υψηλότερες από τα στοιχεία που αναφέρονται στη μελέτη, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Εκτός από το άμεσο κόστος κατασκευής, η πρόταση Euro 7 θα προκαλέσει έμμεσο αυξημένο κόστος, όπως η υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου. Κατά τη διάρκεια ζωής ενός οχήματος, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος καυσίμου κατά 3,5% - ύψους 20.000 ευρώ επιπλέον για φορτηγά μεγάλων αποστάσεων και 650 ευρώ για αυτοκίνητα και φορτηγά, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).