Τι οχήματα μπορείτε να οδηγήσετε ανάλογα με το δίπλωμά σας

Τι οχήματα μπορείτε να οδηγήσετε ανάλογα με το δίπλωμά σας

Τι ισχύει για όσους έχουν ξένη εθνική άδεια

Διευκρινίσεις δίνει το υπουργείο Μεταφορών για το τι όχημα μπορεί να οδηγήσει κάποιος που έχει Άδεια Οδήγησης Κατηγορίας Α ή Β ή Ξένη Άδεια Οδήγησης.

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι την κατηγορία άδειας οδήγησης ΑΜ μπορεί να κατέχουν πολίτες με ηλικία άνω των 16 ετών και αφορά ελαφρύ μηχανοκίνητο δίκυκλο όχημα, τρίκυκλο μοτοποδήλατο και ελαφρό τετράκυκλο.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να οδηγηθούν και με την Κατηγορία Άδεια Οδήγησης Β εφόσον πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις:

1.κατοχής της κατηγορίας Β πάνω από 6 έτη,

2.συμπλήρωσης της ηλικίας των 27 ετών.

Η κατηγορία οδήγησης Α1 μπορεί να αποκτηθεί από άτομα με ηλικίες άνω των 18 ετών και αφορά σε μοτοσυκλέτα μέγιστου κυβισμού 125 cm3.

Η κατηγορία Β, μπορεί να αποκτηθεί από άτομα με ηλικίες άνω των 18 ή 17χρονους με συνοδό, και αφορά σε Αυτοκίνητο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι 3.500 kg για τη μεταφορά έως 8 επιβατών, εκτός από τον οδηγό.

Επιτρέπεται να συνδυάζεται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Επίσης επιτρέπεται ο Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού αυτού δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg.

Ξένη άδεια

Δικαίωμα οδήγησης με ξένη εθνική άδεια έχουν οι κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει
εκδοθεί από:

 • Κράτος-μέλος της Ε.Ε., καθώς και από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν.
  Την Ελβετία και ισχύει ως έχει επί του ελληνικού εδάφους επί 12 μήνες από την είσοδο του/της κατόχου της στην Ελλάδα.
 • Τη Σερβία, την Αλβανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ισχύει ως έχει επί του ελληνικού εδάφους έως ότου οι κάτοχοι της αποκτήσουν τη συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.
 • Συμβαλλόμενο κράτος στη Σύμβαση της Βιέννης εφόσον οι κάτοχοι δεν έχουν την κανονική τους διαμονή στην Ελλάδα
 • Τρίτη χώρα, εφόσον οι κάτοχοί της είναι μέλη διπλωματικών αποστολών και προξενικών αρχών, μέλη Διεθνών Οργανισμών και Γραφείων Διεθνών Οργανισμών στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω που είναι ήδη κάτοχοι άδειας οδήγησης και υπό την προϋπόθεση ότι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών
 • Κράτος στο οποίο δεν εκδίδεται διεθνής άδεια οδήγησης, εφόσον οι κάτοχοι της δεν έχουν τη συνήθη τους διαμονή στην Ελλάδα και μόνο για τα παρακάτω οχήματα: μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων. Για την οδήγηση των υπόψη οχημάτων από τους/τις ανωτέρω απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των αντίστοιχων κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσημη
  μετάφρασή της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα
 • Τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Γιβραλτάρ κατά τη διαμονή (στην περίπτωση αυτή ως διαμονή νοείται τόσο η προσωρινή όσο και η συνήθης διαμονή) των κατόχων τους στην Ελλάδα και για τα παρακάτω
 • οχήματα: μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, μηχανοκίνητων τρικύκλων, τετρακύκλων και επιβατικών αυτοκινήτων. Για την οδήγηση των υπόψη οχημάτων από τους/τις ανωτέρω απαιτείται η κατοχή ισχύουσας εθνικής άδειας των αντίστοιχων κατηγοριών υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.