Ανακαλούνται τα ελαφρά φορτηγά Mercedes Vito

Ανακαλούνται τα ελαφρά φορτηγά Mercedes Vito

Ενημέρωση λογισμικού του εγκεφάλου κινητήρα

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε  ότι η εταιρεία Mercedes-Benz ΕΛΛΑΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Α.Ε.Ε., γενικός  αντιπρόσωπος και εισαγωγέας των αυτοκινήτων Mercedes στην  Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης των ελαφρών φορτηγών Vito.

Η συγκεκριμένη ανάκληση περιλαμβάνει 566 πετρελαιοκίνητα οχήματα, τα οποία έχουν την προδιαγραφή καυσαερίων Euro 6 b, παραγωγής 2015 έως 2019, στα οποία η κατασκευάστρια εταιρεία είναι σε θέση να προσαρμόσει ακόμα καλύτερα το σύστημα ελέγχου του κινητήρα και στην οδηγική συμπεριφορά του πελάτη. Με το νέο λογισμικό, ο μέσος όρος των εκπομπών οξειδίων του αζώτου κατά την οδήγηση μειώνονται ακόμα περισσότερο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι  ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής,  ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz,  προκειμένου να γίνει ενημέρωση του λογισμικού του  εγκεφάλου κινητήρα, ώστε να βαθμονομηθούν συγκεκριμένες παράμετροι του συστήματος διαχείρισης κινητήρα, οι οποίες δεν ήταν αποδεκτές, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Mercedes-Benz στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.

Παρακαλούμε περιμένετε ...