Πέντε προφίλ οδήγησης για το Ford GT

Κάθε Προφίλ Οδήγησης είναι ειδικά ρυθμισμένο για διαφορετικό οδηγικό περιβάλλον.

Η Uber απέσυρε τα αυτο-οδηγούμενα ταξί μετά από ατύχημα

Τα οχήματα της Uber διαθέτουν πάντα οδηγό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τον έλεγχο του αυτοκινήτου ανά πάσα στιγμή