Κληρονομείτε και θέλετε να πωλήσετε το ακίνητο ενώ οι άλλοι όχι: Τι θα γίνει;

Αγωγή διανομής κατά συγκληρονόμου που δεν αποδέχεται την πώληση κοινού περιουσιακού στοιχείου κληρονομιάς.