Τέλος στα τεκμήρια διαβίωσης μετά από 36 χρόνια

Όλες οι πληροφορίες για τους φορολογούμενους είναι καταχωρημένες ηλεκτρονικά.

Ταμεία: Πώς μπορεί να προφυλαχθεί ένας οφειλέτης από τις κατασχέσεις

Οι έναντι καταβολές αποτελούν έναν άτυπο διακανονισμό μεταξύ οφειλετών και ασφαλιστικών ταμείων.