Πιλοτικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συντονισμένα για πρώτη φορά τέσσερις ελεγκτικοί μηχανισμοί.

O διαγωνισμός καινοτομίας THE DIGITAL GATE Airport Innovation Challenge

Σε ποιους απευθύνεται και ποιοι είναι οι στόχοι του.