Οδηγίες της Αστυνομίας: Τι να κάνετε πριν φύγετε για Χριστούγεννα

Οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών εν όψει των γιορτών έδωσε η αστυνομία.

Aπόντες ένας στους πέντε αναπληρωτές από την υπηρεσία του

Οι ανακλήσεις  από τις τελευταίες τοποθετήσεις των αναπληρωτών έφθασαν σε ποσοστό το 21.9%.