Αιτωλοακαρνία και Ηράκλειο πρωταθλητές των κενών στην πρωτοβάθμια

Τα κενά μετά τις αποσπάσεις ξεπερνούν τα 1000 στις δυο διευθύνσεις.

Οδηγίες για να ξεκινήσει καλά η νέα σχολική χρονιά

Για μαθητές γυμνασίων, λυκείων και ΕΠΑΛ.