Η UPECO Hellas για την ίδρυση επιχείρησης και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Η UPECO Hellas για την ίδρυση επιχείρησης και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το επιχειρείν

Παρά το γεγονός πως δεν είναι τόσο εύκολο για κάποιον να αποφασίσει να δημιουργήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα, για γνωστούς και άγνωστους λόγους, αυτό δεν είναι πάντα παράλογο, όπως πολλοί πιστεύουν, καθώς οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν αυτή την απόφαση, δεν είναι μόνο η φορολογία.

Η πραγματικά μεγάλη ανάγκη/ωρίμανση της αγοράς για το προϊόν ή την υπηρεσία, οι τεχνολογικές υποδομές, η καινοτομία, το πνεύμα και οι γνώσεις τεχνικού αλλά και θεσμικού χαρακτήρα του εκάστοτε επιχειρηματία, είναι μερικά από τα σημεία που επίσης επηρεάζουν την θετική απόφαση για επιχειρείν στην Ελλάδα.

Σε κάθε περίπτωση, είναι άκρως αναγκαίο να είναι εξοπλισμένος ο επιχειρηματίας με τις βασικές γνώσεις, αναφορικά με το ποια μορφή επιχείρησης είναι η πιο κατάλληλη γι’ αυτόν και προπάντων, γιατί, πέραν της οικονομικής επιβάρυνσης.

Κατανοώντας το τελευταίο, υπάρχει μια πιο σφαιρική εικόνα, η οποία με την σειρά της, δίνει την δυνατότητα στον επιχειρηματία να κάνει αξιόλογες προβλέψεις για κάθε πτυχή της επιχειρηματικότητας.

Και αυτό είναι το βασικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, έναντι της βραχυπρόθεσμης ενδεχομένως ύπαρξης της.

Όταν μιλάμε για προβλέψεις, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αριθμητικό υπολογισμό, αλλά και σε θεσμικούς παράγοντες.

Ένα πολύ απλό παράδειγμα, για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας της θεσμικής πρόβλεψης, είναι αυτή των μελλοντικών σχεδίων της εταιρείας αναφορικά με την άντληση των κεφαλαίων, όπου, αν για παράδειγμα θα είναι κάποια χρηματιστηριακή αγορά, είναι καλύτερα εξαρχής η επιχείρηση να ιδρυθεί υπό μορφή ΑΕ.

Ένα άλλο παράδειγμα, είναι ο γεωγραφικός προσδιορισμός, όπου σε περίπτωση έντονης δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, δεν προτείνεται η ατομική επιχείρηση, για πολλούς λόγους, όπου μερικοί εξ αυτών είναι το κύρος, η δυσκολότερη δημιουργία σχέσεων με τις ξένες τράπεζες, κ.α.

Τα ανωτέρω παραδείγματα είναι πολύ γενικά. Όταν μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις όμως, είναι μετρήσιμη η όποια ενδεχόμενη απώλεια και μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή τρομερής γραφειοκρατίας καθώς και την εξοικονόμηση τόσο του χρήματος, όσο και του χρόνου.

Με απλά λόγια, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, πως ο βαθμός απόδοσης μιας επιχείρησης, δεν εξαρτάται μόνο από τους παράγοντες όπως έξοδα, πωλήσεις και φορολογία, αλλά και από την εκάστοτε επιχειρηματική στρατηγική η οποία πρέπει να είναι ικανή να προβλέπει τις οποιεσδήποτε ανάγκες και τα εμπόδια.

Έτσι, καταλήγουμε πως, για να είμαστε στην μέγιστα αποδοτική κατεύθυνση και με προοπτική μακροπρόθεσμης ύπαρξης και ανάπτυξης ως επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχει η γνώση των θεσμικών και οικονομικών πτυχών του περιβάλλοντος της επιχείρησης και αν όχι, τότε είναι επιτακτική η ανάγκη για έναν σωστό συνεργάτη - οικονομικό σύμβουλο.

Μορφές Επιχειρήσεων

Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες επιχειρήσεων, οι λεγόμενες προσωπικές και οι κεφαλαιουχικές.

Στις προσωπικές εταιρείες περιλαμβάνονται κυρίως οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.) και οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε).

Στις κεφαλαιουχικές περιλαμβάνονται κυρίως οι πολύ γνωστές στο εξωτερικό Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε. - LTD) και οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε. – SA), ενώ από το 2012 υφίσταται νομικά και η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε. - P.C.)

Από τις κεφαλαιουχικές, η πιο διαδεδομένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη τα τελευταία χρόνια είναι η Ι.Κ.Ε., έχει λίγο πιο απλή γραφειοκρατική λειτουργία συγκριτικά με τις άλλες κεφαλαιουχικές εταιρείες και συνδυάζει νομικά χαρακτηριστικά των εγχώριων Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

Σαν νομική μορφή, έχει περισσότερες ομοιότητες με τις Ltd του εξωτερικού παρά με την εγχώρια Ε.Π.Ε.

Από τις προσωπικές επιχειρήσεις, η πιο διαδεδομένη είναι η ατομική, έχει τις λιγότερες γραφειοκρατικές διαδικασίες από κάθε άλλη εταιρεία και απλουστευμένη λογιστική λειτουργία, ενώ για εξαιρετικά χαμηλούς τζίρους έχει και τις λιγότερες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελλάδα και έχει αυστηρά την μονοπρόσωπη μορφή, δεν συνίσταται όμως για φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής.

Πριν παρθεί η απόφαση για το ποια μορφή είναι η πιο κατάλληλη, είναι σώφρων να μάθουμε πως, που και αν αυτή η μορφή θα επηρεάσει την επιχείρηση σε κάποιο στάδιο της μελλοντικά, βάση των στόχων και της φιλοσοφίας της και όχι απλά βάση του κόστους ίδρυσης και διαχείρισής της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ αναλυτικά για την Ίδρυση επιχείρησης στην Ελλάδα, τους τύπους επιχειρήσεων και δείτε συγκριτικούς πίνακες για ευκολότερη σύγκριση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ αναλυτικά για την φορολόγηση εταιρειών στην Ελλάδα, την ΕΕ και τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε για τις έδρες.

Παρακαλούμε περιμένετε ...