Παράταση μέχρι τις 22 Μαΐου στο Brexit δίνει η ΕΕ

Παράταση μέχρι τις 22 Μαΐου στο Brexit δίνει η ΕΕ

Προϋπόθεση η έγκριση από το Βρετανικό Κοινοβούλιο της Συμφωνίας Αποχώρησης

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συμφωνήσουν να δώσουν παράταση στη Βρετανία μέχρι τις 22 Μαΐου, για να ολοκληρώσει τη διαδικασία για το Brexit, μόνο όμως εφόσον το Βρετανικό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη Συμφωνία Αποχώρησης την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με ένα προσχέδιο συμπερασμάτων το οποίο εξετάζουν οι «27».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να συμφωνήσει, πριν τις 29 Μαρτίου 2019, να χορηγήσει παράταση μέχρι τις 22 Μαΐου, υπό τον όρο ότι η Συμφωνία Αποχώρησης θα εγκριθεί από τη Βουλή των Κοινοτήτων την επόμενη εβδομάδα» αναφέρεται στο κείμενο αυτό, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν σκοπεύει να διεξάγει εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας», δηλαδή της 28ης Μαΐου, συνεχίζει το προσχέδιο.

Το κείμενο επαναλαμβάνει επίσης, ότι «η Συμφωνία Αποχώρησης δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης. Οποιεσδήποτε μονομερείς δεσμεύσεις, δηλώσεις ή άλλες ενέργειες θα πρέπει να είναι συμβατές με τη Συμφωνία αυτή».

Παρακαλούμε περιμένετε ...