Οι ευεργετικές ιδιότητες της πατάτας

Πέντε λόγοι για να τις εντάξετε στη διατροφή σας.

Αγαπήστε το γείτονα και γλιτώστε την καρδιακή προσβολή!

Οι ερευνητές αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου, όπως το οικογενειακό ιστορικό.