Νέα ινσουλίνη μειώνει τα νυχτερινά υπογλυκαιμικά επεισόδια

Η νέα ινσουλίνη glargine 300 U/mL αποτελεί ένα υπό έρευνα ανάλογο βασικής ινσουλίνης που βασίζεται σε ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο μόριο.

Το κάρυ ενισχύει την... αυτοθεραπεία του εγκεφάλου

Ενθαρρύνει την ανάπτυξη νευρικών κυττάρων.