Χωρίς ψυχολογική θεραπεία μένουν οι καρκινοπαθείς με κατάθλιψη

Εν μέρει επειδή δεν αναζήτησαν οι ίδιοι βοήθεια ή, επειδή δεν τους παρακίνησαν οι επαγγελματίες υγείας να ζητήσουν

Σε ετοιμότητα η Ελλάδα για τον Έμπολα

Απομονωμένες κλίνες και προετοιμασία ειδικής ιατρονοσηλευτικής ομάδας, μεταξύ των μέτρων που έχουν ληφθεί