Ακόμη και περιστασιακά, η κάνναβη αλλοιώνει μόνιμα των εγκέφαλο!

Οι αλλοιώσεις εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές που ρυθμίζουν τα συναισθήματα και τα κίνητρα

Οι μετακομίσεις απειλούν την ψυχική υγεία των παιδιών

Το σοβαρότερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν τα παιδιά στην εφηβεία.