Κίνδυνος εγκεφαλικού και καρδιακού για όσους δουλεύουν πολλές ώρες

Τα παρατεταμένα ωράρια εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο.

Ακόμη και το λίγο αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου

Η νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και σε μικρότερες ποσότητες το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει κάπως τον κίνδυνο για ορισμένες μορφές καρκίνου (εντέρου, ήπατος, στόματος, φάρυγγα, λάρυγγα, οισοφάγου κ.α.)