Και οι άντρες επηρεάζονται από συμπτώματα… εγκυμοσύνης

Οι αλλαγές στις ορμόνες τους κάνουν πιο περιποιητικούς και λιγότερο επιθετικούς.

Οι μορφωμένοι πιο κοντά στο εγκεφαλικό

Τα άτομα με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, οι οποίοι διαμαρτύρονται για κενά μνήμης.