Νέα ενσωματωμένη χρήση στα προγράμματα WIND Καρτοσύνδεση

Η WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει την από Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 μεταβολή της δωρεάν ενσωματωμένης χρήσης των προγραμμάτων WIND Καρτοσύνδεση 25 και WIND Καρτοσύνδεση 35 όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Η μεταβολή στην ενσωματωμένη χρήση των προγραμμάτων θα ισχύσει για όλους τους συνδρομητές που θα πραγματοποιήσουν  νέα σύνδεση στα προγράμματα WIND Καρτοσύνδεση 25 και WIND Καρτοσύνδεση 35.

Υπάρχοντες συνδρομητές στα προγράμματα WIND Καρτοσύνδεση 25 και WIND Καρτοσύνδεση 35 δεν θα επηρεαστούν.

Πρόγραμμα WIND Καρτοσύνδεση WIND Καρτοσύνδεση 25 WIND Καρτοσύνδεση 35
Μηνιαίο Πάγιο 25,84 € 36,17 €
Ενσωματωμένη χρήση 25,84 € 36,17 €
Ενσωματωμένη χρήση με την υπηρεσία 1500'προς WIND & Q 17,84 € 28,17 €

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Το ποσό της ενσωματωμένης χρήσης μπορεί να καταναλωθεί είτε σε κλήσεις προς εθνικούς/διεθνείς προορισμούς, είτε σε SMS, είτε σε GPRS/data, είτε σε ενεργοποίηση υπηρεσιών.

Παρακαλούμε περιμένετε ...