Ποτάμι: Πρώτη σκληρή επίθεση στη νέα κυβέρνηση

Αρνητικά σχολιάζει τη σύνθεση του νέου κυβερνητικού σχήματος η παράταξη.