Συνεδριάζει η Διυπουργική Επιτροπή για τη Βιομηχανική Πολιτική

Στην ατζέντα οι πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή.