Κυπριακό: Τα εναλλακτικά σενάρια στο τραπέζι των τεχνοκρατών

Με στόχο την ετοιμασία ενός κειμένου εργασίας που θα διαβιβαστεί στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων.